-->

Có thể ủy quyền ký hợp đồng thế chấp QSDĐ không?

Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký.

Khách hàng Hoàng Ân (Vĩnh Phúc) đề nghị luật sư tư vấn về việc ủy quyền ký kết hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cấp cho hộ gia đình.

Tóm tắt câu hỏi của khách hàng: Gia đình tôi đang làm thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất, Giấy CNQSDĐ cấp cho hộ gia đình, tôi là chủ hộ, để vay vốn Ngân hàng. Ngân hàng có yêu cầu tất cả thành viên đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình phải ký vào hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ. Xin hỏi luật sư, trong Giấy CNQSDĐ ghi tên chủ hộ là tôi, vậy tôi có thể đại diện các thành viên còn lại ký văn bản thế chấp được không? (Hoàng Ân - Vĩnh Phúc)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 19006198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 19006198


Luật gia Nguyễn Thị Liên - Phòng Dân sự & Thương mại của Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên” (khoản 1, Điều 64).

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP: “Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật” (khoản 5 Điều 14).

Thông tư Liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: “Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó đã được chứng nhận trên Giấy CNQSDĐ quyền sở hữu nhà ởtài sản khác gắn liền với đất, thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm: d) Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu” (điểm d khoản 1 Điều 11).

Như vậy, gia đình anh (chị) có thể ủy quyền cho một hoặc một số người đứng tên trong Giấy CNQSDĐ đó ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng, nhưng phải có hợp đồng ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật, nếu không có hợp đồng ủy quyền thì buộc phải có đầy đủ chữ kí của tất cả thành viên đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình theo căn cứ tại khoản 5, Điều 14 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected], [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.