-->

Người lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ, đơn phương chấm dứt hợp đồng có trái luật?

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:...

Hỏi: Tôi ký 1 hợp đồng thời vụ 15 ngày làm bảo vệ với mức lương 3 triệu, 12h/ngày. Nhưng sau khi làm ngày đầu tiên thì cảm thấy việc không phù hợp, nên tôi báo cáo với cấp trên xin nghỉ thì được nghe là phải làm hết ngày, sau đó cấp trên bảo tôi lên công ty để giải quyết. Khi tôi lên công ty thì họ bảo tôi là tự ý bỏ ngang việc và phạt nặng là bồi thường hợp đồng 3 triệu. Chỉ có 2 lựa chọn hoặc là đi làm lại hoặc là bồi thường. Tôi không biết cách giải quyết như thế có thỏa đáng hay không, vì tôi không làm đơn xin nghỉ cũng như không báo trước 3 ngày như hợp đồng. Nhưng tôi không hề tự ý nghỉ việc. Vẫn hoàn thành tốt công việc của ngày hôm đó. Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty làm như vậy có đúng không? (Minh Hải - Hòa Bình)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phùng Thị Huyền - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải tuân theo về thời hạn báo trước như sau:

"1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây: a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục. 2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước: a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này; b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này; c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này".

Vậy, căn cứ vào khoản 2 Điều 37 nêu trên, anh làm việc theo hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng nên trước khi nghỉ việc anh phải báo trước 3 ngày làm việc. Như thông tin mà anh đã cung cấp thì anh đã vi phạm thời hạn báo trước. Trong trường hợp việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của anh không thuộc vào quy định tại khoản 1 điều 37, thì có thể xem xét anh đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

- Căn cứ vào Điều 43 có quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

"1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. 2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. 3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này".

Như vậy,với trường hợp của anh thì khi anh đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật anh sẽ không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, tức lương của anh là 3 triệu thì anh phải bồi thường nửa tháng tiền lương là 1.500.000 nghìn đồng. Ngoài ra anh còn vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước. Và phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này. Còn việc công ty yêu cầu anh bồi thường 3 triệu đồng là sai quy định, anh có thể thực hiện khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.