Với hộ kinh doanh cá thể thì thuế môn bài không căn cứ vào số vốn kinh doanh ban đầu của hộ kinh doanh mà phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng của hộ cá nhân kinh doanh.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về căn cứ tính thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể.