Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chuyển qua công ty mới có thể hủy quá trình tham gia BHXH ở công ty cũ không.