Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Điều 669 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Doanh nghiệp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp phép không đồng nghĩa với việc tên doanh nghiệp đó là độc nhất và không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào với bên thứ ba. Vì vậy, doanh nghiệp không nên quá phụ thuộc vào “quyền” đối với tên thương mại.

Để xác định được nội dung đổi mới tổ chức cùa bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa hội nhập kinh tế thế giới thì trước hết chúng ta phải tiến hành cài cách nền hành chính quốc gia.

Cha mẹ được hưởng thừa kế của con mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

Điều 669 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống

Điều 669 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Điều 656 Bộ Luật Dân sự 2000 quy định về di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì được cấp lại giấy phép lao động.

Thay đổi nội dung đã thỏa thuận trong trường hợp hòa giải thành được quy định tại Điều 178 Bộ luật tố tụng dân sự.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt. Việc thay đổi tư cách người đại diện theo pháp luật không làm chấm dứt đại diện theo pháp luật.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định.

Theo quy định của pháp luật dân sự, di chúc phải bao gồm những nội dung như ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; di sản để lại và nơi có di sản;....

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (Không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) để quý vị tham khảo.

Hãy liên hệ qua tổng đài 19006198 để được Luật sư Công ty Luật TNHH Everest tư vấn các quy định rõ ràng nhất, hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục được nhanh chóng.

Đơn khởi kiện là một trong những công cụ pháp lý để nguyên đơn thể hiện được ý chí và mong muốn của mình đến toà án nhân dân.

Nội dung quảng cáo thuốc phải phù hợp với tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) phê duyệt, chuyên luận về thuốc đó đã được ghi trong Dược thư quốc gia hoặc trong các tài liệu về thuốc đã được quốc tế công nhận

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện gồm các nội dung tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015 ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ.