Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật.

Trường hợp bạn nhận thừa kế từ người bố thì bạn cần phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Lợi dụng người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật, hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để trục lợi...

Những hành vi bị nghiêm cấm: 1. Kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. 2. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. 3. Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật...

Khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm: Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có khuyết tật; Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật...

Do những khiếm khuyết trên cơ thể, người khuyết tật gặp phải nhiều trở ngại và khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện để người khuyết tật có thể thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Chăm sóc sức khoẻ ban đầu là một trong các lĩnh vực trong hoạt động của hệ thống y tế mỗi quốc gia và được coi là chìa khoá để đạt được mục tiêu sức khoẻ cho các thành viên trong xã hội đặc biệt đối với những người có nhu cầu chăm sóc cao như người khuyết tật

Nhà nước có chính sách khuyến khích và ưu đãi người sử dụng lao động tạo việc làm và nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc.

Công ty Luật TNHH tư vấn trường hợp người lao động khuyết tật có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không.