Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao gồm văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội... và một số nội dung khác.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật du lịch năm 2005.

Luật sư tư vấn về giấy phép kinh doanh...

Đối với hoạt động kinh doanh quán bánh tráng nướng và một số nước giải khát (thức ăn vặt) không thuộc vào đối tượng phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên anh (chị) vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí ...

Luật sư tư vấn về việc bán hàng trên facebook có cần xin giấy phép kinh doanh không.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về việc bán xôi có phải xin giấy phép kinh doanh...

Bằng lái xe máy hạng A1,A2 có thể 05 năm cấp lại một lần.

Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh...

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về các trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh...

Các trường hợp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về các vấn đề khi xin cấp giấy phép kinh doanh đối với quán game.

Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu...

luật sư tư vấn về việc cấp giấy phép kinh doanh cho nhà nghỉ như sau:

Luật sư tư vấn về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài...

giấy phép lao động

Bộ Tài chính có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về Cấp lại giấy phép kinh doanh...

Cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 49 Thông tư số 89 hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/NĐ-CP.