Đối với người chú họ (con của em ông nội) nhưng lại do ông nội nuôi thì được được xác định là quan hệ cậu cháu với nhau nên không thể xác định là con nuôi của ông nội bạnđược. Trừ trường hợp ông nội bạn làm thủ tục nhận nuôi con nuôi thì mới được coi là coi nuôi của ông

Nếu người chết không để lại di chúc thì việc chia di sản sẽ được chia theo pháp luật, tuân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005.

Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng.. vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật....

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Vì bố mẹ anh khi mất không để lại di chúc và anh cũng không đương nhiên được quyền thừa kế mảnh đất đó tất mà di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật.

Người chết không để lại di chúc định đoạt tài sản của mình, thì di sản của người đó sẽ được chia theo pháp luật.

Anh và chị gái của anh có quyền yêu cầu Tòa án tuyên giao dịch trên vô hiệu. Bản án của Tòa án sẽ là căn cứ để các bên giao lại cho nhau những gì đã nhận và sẽ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

di sản của bố, mẹ để lại mà bị người thừa kế khác chiếm đoạt thì những người thừa kế còn lại có quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế.

Di sản của bố để lại cho con được chia theo di chúc (nếu có) hoặc chia theo pháp luật (trong trường hợp không có di chúc).

Trường hợp người bố chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật