Luật sư tư vấn về thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

Gia đình bạn có mua một mảnh đất để ở, mảnh đất này có trong thời kỳ hôn nhân, vì vậy, được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Khi chồng bạn muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất này cho người khác phải được sự đồng ý của bạn.

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật bao gồm việc chuyển nhượng, tặng cho...

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp mua bán nhà ở được tính từ ngày hợp đồng mua bán nhà ở được công chứng hoặc chứng thực.

Do chồng bạn đã mất và bố mẹ chồng vẫn còn sống nên, thủ tục chuyển nhượng nhà đất sẽ phụ thuộc vào có có phải là tài sản riêng của bạn hay không và bố mẹ chồng bạn có phải là người được thừa kế phần nhà đất đó không?

Việc mua bán nhà, đất phải được lập thành hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực của UBND. Sau khi lập xong hợp đồng mua bán nhà, hai bên phải làm thủ tục sang tên trước bạ.

Đề nghị luật sư tư vấn tranh chấp đất đai khi giấy tờ chuyển nhượng không được công chứng, chứng thực và không có đủ chữ ký của các chủ sở hữu. Nội dung tranh chấp tóm tắt như sau: