Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:a) Có tổ chức; b) Cưỡng bức mại dâm;...

Chứa chấp và mua bán mại dâm là hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 4 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003.

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tội chứa chấp hoặc tiêu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là tội phạm xâm phạm đến trật tự công cộng.

Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Điều 250 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định về khung hình phạt của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.