Để mở cửa hiệu kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện do luật định về chủ thể kinh doanh và cơ sở kinh doanh.

Bản chất của dịch vụ cầm đồ là dịch vụ cho vay áp dụng biện pháp cầm cố tài sản hay còn gọi là cầm đồ để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về dịch vụ cầm đồ có cần xin giấy phép kinh doanh...

Theo quy định tại điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây: Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh phải duy trì và đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Do giao dịch giữa anh (chị) và người nhận cầm cố được ký kết dưới hình thức văn bản giữa các bên nên khi anh (chị) mất giấy tờ trên thì anh (chị) có thể thỏa thuận với người nhận cầm cố . Nếu họ không đồng ý thì anh (chị) có thể nộp đơn khởi kiện ra tòa.

Doanh nghiệp càng phát triển lớn mạnh thì càng có nhu cầu bổ sung các ngành nghề kinh doanh. Pháp luật quy định, doanh nghiệp có thể tự do bổ sung các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm và phải làm theo thủ tục của pháp luật

Dịch vụ cầm đồ là một trong những ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải có giấy phép an ninh, trật tự.

Hành vi mượn xe máy của người khác rồi đem đi cầm đồ có thể bị xử phạt theo tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.