Căn nhà này được bạn hoàn tất thủ tục mua trước khi bạn kết hôn, mặt khác việc mua nhà là hoàn toàn từ tài sản riêng của bạn và trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mang tên bạn, do đó đây sẽ được xác định là tài sản riêng của bạn.

Trường hợp này, bà của bạn và bà của cô gái kia là hai chị em ruột, do đó, bạn và cô gái kia được xác địnhkhông phải là những người có họ trong phạm vi ba đời, hai bạn vẫn có thể kết hôn.

Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; ...

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây: Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con kết hôn: nghỉ 01 ngày; Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;...

Cấm kết hôn giữa những người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

Người nào có một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm: Cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có được tổ chức đám cưới không.

Hợp đồng tặng cho tài sảnHợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận.

Kết hôn là quyền nhân thân của cá nhân. Pháp luật không có quy định thời gian đang ký kết hôn sau cưới là bao lâu. Tuy nhiên, anh chị nên đăng ký kết hôn việc hôn nhân được pháp luật công nhận cũng như để đảm bảo các quyền, lợi ích khác của mình.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp cưới mà không đăng ký kết hôn không được công nhận là vợ chồng.

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Mặc dù đã làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn thì việc kết hôn không có giá trị pháp lý. Vì thế, khi nộp đơn yêu cầu ly hôn, Tòa án sẽ thụ lý và ra quyết định không công bố quan hệ vợ chồng.

Chỉ tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn thì hôn nhân không có giá trị pháp lý.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đám cưới có giá trị thay thế giấy đăng ký kết hôn không.

Pháp luật cấm hành vi người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc...