Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 ĐIều 111 Bộ luật Lao động năm 2012.

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê quy định tại Điều 56 Luật Đai năm 2013.

Tên của cơ quan nhà nước không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Đối tượng là nhân viên tạp vụ, lái xe, lao động thời vụ là đối tượng lao động theo điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Văn bản hành chính (VBHC) là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước, thông thường VBHC cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, giải quyết những vụ việc cụ thể trong khâu quản lý.

Đang thuộc Hội đồng thành viên nhưng sau đó vào làm việc trong cơ quan nhà nước thì có thể bị loại khỏi Hội đồng thành viên ...

Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Quy chế pháp lí hành chính của tổ chức xã hội là tổng thể các quy định của pháp luật về tổ chức xã hội trong quản lí, hành chính nhà nước. Quyền và nghĩa vụ pháp lí của tổ chức xã hội là phần quan trọng trong quy chế pháp lí hành chính của tổ chức xã hội.

Luật sư tư vấn về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở đây là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thông báo hoặc ra quyết định thu hồi đất đối với cá nhân, hộ gia đình. Căn cứ theo luật đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quá 30 ngày. Nếu trong thời hạn trên thì bạn có quyền lựa chọn khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính.

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án...