Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty TNHH một thành viên.

Để được tư vấn về thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, quý khách hàng vui lòng gọi tới Tổng đài tư vấn 19006198 để được các Luật sư, chuyên viên Công ty Luật TNHH Everest tư vấn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp: Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm,.

Điều lệ là một trong những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nên khi Doanh nghiệp thay đổi điều lệ công ty thì cần phải làm thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau: Trường hợp giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp giảm vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành; Trường hợp giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Hiện nay, pháp luật chỉ quy định cụ thể một số ngành nghề nhất định khi đăng ký kinh doanh phải có số vốn điều lệ không được ít hơn vốn pháp định.

việc góp vốn vào công ty là một hình thức làm tăng vốn điều lệ của công ty. Trường hợp không muốn tăng vốn điều lệ của công ty thì các cổ đông hoặc một cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần cho người có nhu cầu góp vốn.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau mà phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.

Điều lệ công ty của công tychưa có dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì được xem là bản chính.

Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình có quyền tự do kết hôn.

Luật sư tư vấn về khái niệm, quy định của pháp luật, những nội dung cần có, vai trò của điều lệ công ty và một số các nội dung mà doanh nghiệp cần lưu ý khi soạn thảo điều lệ công ty.

Điều lệ đóng một vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, quy định về cơ cấu, nội dung doanh nghiệp, cách thức kinh doanh, hoạt động mà doanh nghiệp đề ra.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.

Nguyên tắc giảm vốn điều lệ công ty được quy định cụ thể trong Bộ luật Lao động năm 2012.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênlà tổng giá trị các phần vốn góp do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn cụ thể và đã được ghi vào Điều lệ công ty.

Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể giảm vốn điều lệ nếu hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, nhưng công ty phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Công ty TNHH một thành viên có thể giảm vốn điều lệ khi chủ sở hữu công ty rút vốn khỏi công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh và đảm bải thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Thỏa thuận góp vốn mua cổ phần và những vấn đề pháp lý về vốn điều lệ của công ty cố phẩn.