Anh họ của mẹ anh (chị) không thuộc trường hợp được hưởng thừa kế theo pháp luật và việc anh họ của mẹ anh (chị) làm giấy tờ nhà nơi gia đình anh (chị) sinh sống là không đúng với quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật: có được kết hôn khi ông nội và ông ngoại là hai anh em ruột.

Do ông anh (chị) mất do đó di sản là thừa kế sẽ được chia cho người thừa kế theo pháp luật, khi người con trai mất thì người thím dâu có quyền hưởng di sản của người chồng (có phần thừa kế từ người cha đã mất trước đó), dó đó có quyền đối với việc chia di sản...

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cấm kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ là giữa cha mẹ với con, giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ông nội và ông ngoại của bạn gái là hai anh em ruột, có kết hôn được không.