Trách nhiệm và quyền hạn khi giao kết hợp đồng ủy quyền?

Bạn chưa đủ 18 tuổi nhưng bạn vẫncó thể giao kết hợp đồng ủy quyền nếu có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của bạn (bố mẹ hoặc người đang trực tiếp nuôi dưỡng bạn ) theo quy định tại điều 20 Bộ luật Dân sự năm 2005

Hỏi: Người chưa đủ 18 tuổi có được nhận ủy quyền không? Nếu tôi được 1 người khác ủy quyền cho quản lý và sử dụng 1 mảnh đất thì tôi có quyền bán đất đó không? (Đỗ Vũ Nam - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Bộ luật Dân sự 2005, quy định:

"Điều 20.Năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi

1. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

Căn cứ theoĐiều 581 BLDS năm 2005 :

"Điều 581.Hợp đồng uỷ quyền

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định."

Bạn chưa đủ 18 tuổi nhưng bạn vẫncó thể giao kết hợp đồng ủy quyền nếu có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của bạn (bố mẹ hoặc người đang trực tiếp nuôi dưỡng bạn) theo quy định tại điều 20 Bộ luật Dân sự năm 2005

Trường hợp bạn đã giao kết hợp đồng ủy quyền hợp pháp với nội dung bạn chỉ được quản lý và sử dụng mảnh đất thì bạn phaỉuân thủ đúng nội dung của hợp đồng. Bạn không thể bán đất được vì mảnh đất không thuộc sở hữu của bạn và chủ sở hữu mảnh đất không ủy quyền cho bạn thực hiện việc này. Bởi Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự thì:

"Điều 584. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

Bên được ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:

1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó;

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền;

5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này."

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.