-->

Chia di sản theo pháp luật và hợp đồng ủy quyền

Vì bố mẹ chồng của bạn không để lại di chúc trước khi mất cho nên di sản của ông bà sẽ được thừa kế theo pháp luật

Hỏi: Bố mẹ chồng em mất đi không kịp lập di chúc cho các con, nên bây giờ chị em em muốn làm sổ đỏ, thì các sổ đỏ đấy là đứng tên 4 chị em đúng không? Hiện nay nhà em ở Quận thì người ta bảo là phải làm một cái giấy ủy quyền cho chị gái cháu đi làm các thủ tục trong quá trình cấp sổ đỏ, nếu như thế thì việc đứng tên trong sổ đỏ đều là 4 chị em đúng không? Hay là đứng tên ai? Gia đình em có 4 người con (2 người con gái, 2 người con trai) vậy nếu ra pháp luật thì 4 người con đều có giá trị tài sản như nhau hay sao ah? Hay con trai nhiều phần hơn con gái? (Hải Hoàng - Ninh Bình)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

I. Về vấn đề sổ đổ đứng tên ai và chia mảnh đất thế nào?

Vì bố mẹ chồng của bạn không để lại di chúc trước khi mất cho nên di sản của ông bà sẽ được thừa kế theo pháp luật. Theo Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005 về xác định người thừa kế theo pháp luật như sau:

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản".

Như vậytheo quy định trên,trong trường hợp không ai từ chối nhận di sản thì mảnh đất của bố mẹ chồng bạn sẽ được chia làm 4 phần bằng nhau cho 4 chị em, không phân biệt trai gái. Do vậy, nếu 4 chị em cùng làm 1 sổ đỏ chung thì sổ đỏ đấy sẽ đứng tên của 4 người.

II. Ủy quyền cho 1 người đi làm thủ tục hành chính:

Theo Điều 18 Nghị định 04/2013/NĐ-CP về công chứng hợp đồng ủy quyền như sau:

"1. Việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng ủy quyền. Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền liên quan đến bất động sản, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.

2. Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi cư trú của họ công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền."

Do vậy, việc 3chị em ủy quyền cho người còn lại thực hiện thay thủ tục hành chính chuyển quyền sử dụng đấtphải được lập thành hợp đồng ủy quyền và đi công chứng chứ không được lập giấy ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền được quy định tại Điều 581 Bộ luật Dân sự như sau:

"Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định."

Ngoài ra, khoản 1Điều 584 Bộ luật dân sự cũng quy định:

"Nghĩa vụ của bên được uỷ quyền

Bên được uỷ quyền có các nghĩa vụ sau đây:

1. Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên uỷ quyền về việc thực hiện công việc đó;"

Như vậy, với 2 quy định trên thì người được ủy quyền chỉ thực hiện giải quyết thủ tục hành chínhnhân danh những người ủy quyền (3 chị em ủy quyền)chứ không phải nhân danh chính mình và cho mình.

Tóm lại, việc 3 chị em lập hợp đồngủy quyền (đã công chứng)cho người còn lại thực hiện thay thủ tục hành chính chuyển quyền sử dụng đất từ bố mẹ sang 4 chị emthì sổ đỏ vẫn đứng tên 4 người.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.