-->

Điều 7 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 quy định cụ thể về xử phạt vi phạm quy định về nhập ngũ.

Trong trường hợp, giấy tờ không hợp lệ của người lao động gây thiệt hại đến công ty thì người lao động sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu...

Luật sư tư vấn xử lý kỷ luật...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xử lý 'nóng' để không phải lập biên bản theo pháp luật giao thông đường bộ.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân...

Tư vấn pháp luật về thanh toán hợp đồng...

Việc cơ sở sản xuất, kinh doanh không có biện pháp xử lý giảm thiểu tiếng ồn, khí thải ra môi trường là vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn mà không thuộc khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa sẽ được phép xây dựng mà không cần xin giấy phép xây dựng.

Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn xử phạt khi mắc nhiều lỗi về giao thông đường bộ.

Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang mục đích khác trong nhóm đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Theo quy định việc các cơ sở kinh doanh, buôn bán có hành vi gây mất trật tự và vệ sinh chung sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động chỉ có quyền xử lý kỷ luật lao động theo các hình thức đã được luật lao động và các văn bản pháp luật có liên quan quy định cho các đối tượng.

Đối với hành vi lấn chiếm đất có thể bị xử phat theo quy định tại điều 10 Nghị định số: 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 11 năm 2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; vi phạm quy định về ly hôn.

Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định về các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ dành cho xe gắn máy.

Điều 95, Luật Đất đai 2013 quy định về Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất .

Người có thẩm quyền lập biên bản xử phạt hành chính sẽ lập hai biên bản xử phạt hành chính đối với hành vi phá hoại rừng.