Quy định pháp luật về ly hôn – Nội dung bao gồm quy đình về quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn, vấn đề hòa giải cơ sở, hòa giải tại tòa án, thụ lý đơn và các căn cứ cho ly hôn, các nội dung khác liên quan được quy định tại Luật Hôn nhân gia đình năm 2014.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về ly hôn và án phỉ giải quyết ly hôn.

Sau khi đã điều tra xác minh địa chỉ của họ theo thủ tục xuất nhập cảnh, địa chỉ mà họ khai khi đăng ký kết hôn theo giấy đăng ký kết hôn... nhưng cũng không biết tin tức, địa chỉ của họ, thì được coi là trường hợp bị đơn cố tình giấu địa chỉ và xử cho ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest giải đáp thắc mắc về ly hôn đơn phương...

Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn 1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên,...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn ly hôn đơn phương khi chồng ngoại tình.

Công ty Luật TNHH EVerest tư vấn ly hôn đơn phương vì mâu thuẫn với mẹ chồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về ly hôn, giải quyết tài sản khi ly hôn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn ly hôn đơn phương...

Khi một bên vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án xem xét, giải quyết việc ly hôn

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quyền trực tiếp nuôi con.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về ly thân, ly hôn và quyền nuôi con.

Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp đương sự không thể tự mình thu thập được chứng cứ và có yêu cầu thì Thẩm phán có thể tiến hành một hoặc một số biện pháp theo quy định của pháp luật để thu thập chứng cứ.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc ly hôn đơn phương khi bị chồng ngược đãi.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về ly hôn đơn phương khi chồng ở nước ngoài.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về ly hôn khi có con chưa đầy một tuổi.

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình...

Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đinh 2014 quy định việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con (quyền nuôi con) sau khi ly hôn