Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định các bước giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật, có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực tố tụng và trọng tài.

Luật sư tư vấn về giải quyết tranh chấp trong thương mại bằng hình thức trọng tài.

Khi nảy sinh tranh chấp trong hoạt động kinh doanh- thương mại- đầu tư, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn phương thức trọng tài hoặc tòa án để giải quyết cho phù hợp.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại.

Theo Luật thương mại năm 2005 thì tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư... với mục đích sinh lời. Thẩm quyền của trọng tài thương mại đối với tranh chấp thương mại được quy định cụ thể trong Luật TTTM.

Luật sư tư vấn về việc thỏa thuận trọng tài...

Giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại ngày càng thuận lợi và dễ dàng hơn do không chỉ có phương thức giải quyết bằng tòa án mà còn xuất hiện hình thức giải quyết bằng trọng tài tại trung tâm trọng tài...

Tòa án chỉ có quyền thụ lý vụ án trên nếu thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện.

Trọng tài (Arbitration) hay trọng tài thương mại (Commercial Arbitration) một phương thức giải quyết tranh chấp bằng sự tham gia của một bên thứ ba do hai bên tranh chấp thỏa thuận lựa chọn, tương tự tòa án, hay hòa giải trong thỏa thuận trọng tài.