-->

Có áp dụng chế tài thương mại trong mọi trường hợp vi phạm?

Không phải mọi hành vi vi phạm pháp luật thương mại đều bị áp dụng chế tài thương mại.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn: Có phải mọi vi phạm hợp đồng thương mại dều sẽ bị áp dụng chế tài thương mại hay không? (Hồng Sơn)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Khương Thị Thu Hà - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 294 Luật Thương mại 2005 quy định về các hành vi vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm như sau:

“Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;b) Xảy ra sự kiện bất khả kháng;c) Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;d) Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng”

Như vậy,không phải mọi hành vi vi phạm hợp đồng thương mại đều áp dụng chế tài thương mại, hành vi vi phạm hợp đồng thương mại quy định tại khoản 1 Điều 294 Luật Thương mại 2005 được miễn trách nhiệm áp dụng chế tài.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.