-->

Thủ tục tổ chức hội chợ thương mại

Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải được đăng ký tại Sở Thương mại, nơi dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm.

Hỏi: Công ty chúng tôi muốn tổ chức hội chợ vào cuối năm sau trên địa bàn thành phố Hà Nội để giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch tới mọi người. Đề nghị Luật sư tư vấn, để có thể tổ chức hội chợ như thế thì công ty chúng tôi cần phải làm gì? (Phạm Ngọc Giàu - Hà Nội)

c
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật thương mại của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 34 Nghị định 08/VBHN-BCT của Bộ công thương ban hành ngày 23 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định như sau:

Về việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam: “1. Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải được đăng ký tại Sở Thương mại, nơi dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm. 2. Sở Thương mại xác nhận bằng văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại chậm nhất trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm. Trong trường hợp không xác nhận việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thì Sở Thương mại phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn nêu tại khoản này. 3. Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn, Sở Thương mại tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đó. 4. Trường hợp việc hiệp thương quy định tại khoản 3 Điều này không đạt kết quả, Sở thương mại quyết định xác nhận đăng ký cho một thương nhân hoặc tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại căn cứ vào các cơ sở sau đây: a) Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tương tự đã thực hiện; b) Năng lực tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; c) Kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cùng tên, cùng chủ đề hoặc các hội chợ, triển lãm thương mại tương tự; d) Đánh giá của các hiệp hội ngành hàng liên quan. 5. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải có văn bản báo cáo Sở Thương mại về kết quả việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo những nội dung đã đăng ký tại Sở Thương mại”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải được đăng ký tại Sở Thương mại, nơi dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm. Do đó, để đăng ký tổ chức hội chợ, công ty anh (chị) cần thực hiện đăng ký tại Sở Thương mại của thành phố Hà Nội và phải đăng ký trước ngày 01 tháng 10 của năm nay. Việc đăng ký tổ chức hội chợ sẽ do Sở Thương mại xác nhận bằng văn bản, trường hợp không xác nhận, Sở Thương mại cũng phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.