-->

Có được áp dụng cùng lúc hai chế tài thương mại khác nhau hay không?

Sau khi áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, không được áp dụng tiếp các chế tài thương mại khác, trừ trường hợp quá thời hạn hai bên ấn định thì bên bị vi phạm được áp dụng chế tài khác để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn: Sau khi áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, có được áp dụng tiếp các chế tài thương mại khác hay không? (Thu Giang - Bắc Ninh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Khương Thị Thu Hà - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 299 Luật Thương mại 2005 quy định về quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các loại chế tài khác như sau:

“1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm nhưng không được áp dụng các chế tài khác.

2. Trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong thời hạn mà bên bị vi phạm ấn định, bên bị vi phạm được áp dụng các chế tài khác để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.”

Như vậy, sau khi áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, không được áp dụng tiếp các chế tài thương mại khác, trừ trường hợp quá thời hạn hai bên ấn định thì bên bị vi phạm được áp dụng chế tài khác để bảo vệ quyền lợi cho mình


Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.