-->

Môi giới không thành công, người môi giới vẫn được hưởng thù lao

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.

Hỏi: Công ty tôi môi giới cho công ty A mua hàng hóa của công ty B. Sau một thời gian dài và mất rất nhiều công sức, rất tiếc là hai bên đã không ký hợp đồng với nhau. Đề nghị Luật sư tư vấn, trong trường hợp này công ty tôi thì có được hưởng thù lao môi giới không? (Đinh Thanh Huyền - Sơn La)

c
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật thương mại của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật thương mại năm 2005 quy định như sau:

- Quyền hưởng thù lao môi giới: “1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau. 2. Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật này” (Điều 153).

- Thanh toán chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới: “Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới phải thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới, kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới” (Điều 154).

Như vậy, nếu không có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau. Do công ty A và công ty B không ký hợp đồng với nhau nên quyền hưởng thù lao môi giới chưa phát sinh, và vì vậy, công ty anh (chị) không được hưởng thù lao môi giới. Tuy vậy, công ty anh (chị) có thể được thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc môi giới nếu chi phí đó là chi phí phát sinh hợp lý và giữa các bên không có thỏa thuận khác.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.