Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Theo pháp luật lao động, người lao động thử việc được bồi thường tai nạn lao động như người lao động chính thức

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm một số điều kiện.

NLĐ ký hợp đồng thử việc khi đã mang thai được 3 tháng nên nếu trước đó không tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

Theo quy định trên thì công ty có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ký hợp đồng thử việc vượt quá thời gian Bộ luật lao động năm 2012 quy định.

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi...

Trong thời gian thử việc, chị có được hưởng lương. Tiền lương trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Nếu sau thời gian thử việc, NLĐ tiếp tục ký HĐLĐ dài hạn, thì thời gian thử việc cũng được khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ phức tạp của công việc mà người sử dụng lao động quy định thời gian thử việc đối với người lao động nhưng chỉ được thử việc một lần.

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Người sử dụng dụng lao động có quyền yêu cầu anh/chị thử việc theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào việc anh/chị có nhiều hay ít kinh nghiệm.

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm.

Trong thời gian thử việc, người lao động có thể xin nghỉ việc mà không cần báo trước.

Khi hợp đồng thử việc không có quy định về việc bồi thường thiệt hại, anh (chị) không có nghĩa vụ bồi thường khi phá vỡ hợp đồng theo khoản 2 Điều 29 BLLĐ

Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng thử việc với người lao động.

Ký hợp đồng lao động

Ký hợp đồng thử việc với công ty nhưng không được công ty đóng bảo hiểm vì không thuộc đối tượng ...

Trường hợp yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.