Công ty phải đóng bảo hiểm cho lao động thử việc?

Ký hợp đồng thử việc với công ty nhưng không được công ty đóng bảo hiểm vì không thuộc đối tượng ...

Hỏi: Hiện tại, tôi đang trong thời gian thử việc (2 tháng) tại Công ty A. Đề nghị Luật sư tư vấn: Công ty của tôi không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho tôi có đúng quy định không?(Nguyễn Thị Phương - Bắc Ninh)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Dư Hồng Nhung - Công ty Luật TNHH Everest- trả lời:

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015) quy định:
“Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;” (điểm a khoản 1 Điều 2)

- Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:
“Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.
Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.” (khoản 1 Điều 26)

“Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
c) Công việc và địa điểm làm việc;
d) Thời hạn của hợp đồng lao động;
đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;
g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.” (khoản 1 Điều 23)

Như vậy, Công ty của chị không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho chị là đúng với quy định pháp luật. Vì chị không thuộc đối tượng lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Hơn thế nữa, nội dung hợp đồng thử việc không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế quy định tại Khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động năm 2012.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.