-->

Ai được nhận trợ cấp mai táng?

Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng: Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Hỏi: Chồng tôi bị tai nạn lao động qua đời trong khi tôi đang công tác ở nước ngoài. Tôi không về kịp nên anh em bên nhà chồng đã tổ chức mai táng cho chồng tôi. Chồng tôi đã có 03 năm đóng bảo hiểm xã hội. Tôi nghe nói trường hợp chồng tôi đóng bảo hiểm như vậy thì được hưởng chế độ tử tuất. Nhưng khi tôi yêu cầu nhận trợ cấp mai táng thì lại không được vì tôi không mai táng cho chồng. Đề nghị Luật sư tư vấn, ai sẽ được nhận trợ cấp mai táng trong trường hợp của chồng tôi? (Lê Khánh Ly - Bắc Giang)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định trợ cấp mai táng như sau: "1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng: a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên; b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc. 2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết. 3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này".

Như vậy, theo quy định của pháp luật, trường hợp chồng chị đang đóng bảo hiểm xã hội mà chết thì người lo mai táng cho chồng chị được nhận một lần trợ cấp mai táng. Đối tượng được nhận trợ cấp mai táng ở đây không nhất thiết phải là vợ của người chết hoặc thân nhân của người chết mà là người trực tiếp lo mai táng cho người chết. Do đó, chị không phải là người lo mai táng cho chồng chị mà là anh em của chồng chị nên anh em của chồng chị mới là người đủ điều kiện nhận trợ cấp mai táng.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.