-->

Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách đều phải tiếp giáp với đường đi (hoặc quy hoạch đường đi) có chiều rộng mặt đường ≥ 3,5 m;...

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu:

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP.

Kết hôn là quyền tự do của mỗi cá nhân và khi vợ chồng chung sống có mâu thuẫn, họ không đạt được mục đích hôn nhân và không muốn tiếp tục hôn nhân thì khi có đủ căn cứ, họ có quyền yêu cầu pháp luật giải quyết cho ly hôn.

Các giao dịch liên quan tới việc tự ý tách thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ không được công chứng...

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa:nb) Đối với đất nông nghiệp:Diện tích tối thiểu được phép tách thửa lớn hơn hoặc bằng năm trăm mét vuông (500m2)

Hiện nay, pháp luật chỉ quy định cụ thể một số ngành nghề nhất định khi đăng ký kinh doanh phải có số vốn điều lệ không được ít hơn vốn pháp định.

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì...

Luật sư tư vấn về diện tích đất tối thiểu để được tách thửa Thủ Đức như sau:...

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An có quy định về thửa đất hình thành sau khi tách thửa đất.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với trường hợp hiện trạng sử dụng của thửa đất phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn...

Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;...

Theo thông tin bạn cung cấp thì thửa đất của nhà bạn sau khi quy hoạch còn lại 86m2, như vậy diện tích đất không đủ điều kiện để tách thửa.

Trường hợp bạn muốn hợp pháp hóa quyền sở hữu phần đất đó bạn có thể xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để đủ phần diện tích đất tối thiểu theo quy định của địa phương.

Đối với mảnh đất ở nông thôn, UBND tỉnh quy định diện tích tổi thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán địa phương. Đối với mảnh đất ở đô thị, UBND cấp tỉnh ăn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị...

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở theo Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là diện tích tối thiểu được phép tách thửa) được quy định như sau:...

Mua đất cách đây hơn 20 năm, hiện tại muốn tách thửa nhưng diện tích tách thửa lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định như vậy có thể tách được không?