-->

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 quy định về Án phí, lệ phí tòa án có quy định cụ thể về người có nghĩa vụ phải nộp tạm ứng an phí trong vụ án hình sự và dân sự.

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 về Án phí, lệ phí tòa án có quy định vụ thể về nghĩa vụ đóng tạm ứng án phí trong vụ án hình sự và dân sự.

Người lao động bị xử lý kỷ luật do hành vi vi phạm không cần phải trả lại số tiền tạm ứng trong thời gian tạm đình chỉ công việc.

Bên Công ty A không trả lại tiền cho anh (chị) là có căn cứ bởi trên phiếu thu có ghi "Không hoàn trả lại học phí dưới bất kỳ trường hợp nào" và việc anh (chị) đồng ý ký và nộp tiền là đồng ý với điều khoản đó.

Khi người lao động thực hiện nghĩa vụ công dân từ một tuần trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tạm ứng tiền lương cho họ nhưng tối đa không quá một tháng lương và phải hoàn trả lại số tiền đó trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

Pháp luật nghiêm cấm người sử dụng lao động giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Mẫu số 05-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Mẫu số 04-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Khi nhận được hồ sơ xin thuận tình ly hôn, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán sẽ ra thông báo cho người xin ly hôn để nộp tạm ứng án phí.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết để quý vị tham khảo.

Tiền tạm ứng án phí gồm có tiền tạm ứng án phí sơ thẩm và tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn án phí và tạm ứng án phí khi ly hôn.

Trong vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải nộp án phí sơ thẩm, không phụ thuộc vào việc Toà án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Trong trường hợp cả hai thuận tình ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu một nửa án phí sơ thẩm.