-->

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Toà án cấp sơ thẩm là mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có mặt tại phiên toà thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.

Hủy hợp đồng mua nhà khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ dân sự.

Hủy hợp đồng mua bán thỏa thuận bằng miệng.

Theo quy định của pháp luật dân sự cho phép một bên được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, tuy nhiên bạn sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

Điều 689 của Bộ luật dân sự 2005 về hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cần phải có sự đồng ý của bên nhận chuyển nhượng và hai bên đến UBND xã nơi đã chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hủy hợp đồng.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về hợp đồng thương mạị...

Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

Trong thời hạn 5 ngày, Tòa án sẽ trả lời việc có thụ lý đơn hay không. Trường hợp Tòa án thụ lý đơn. Bạn có trách nhiệm phải đóng tiền tạm ứng án phí (trừ trường hợp được miễn án phí) tại cơ quan thi hành án

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng mua bán tài sản.

Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng

Hủy hợp đồng mua bán nhà được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005.

Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó

Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Tư vấn về xử lý tài sản khi đơn phương hủy hợp đồng thuê nhà mà bên thuê nhà không chịu đến nhận tài sản.