-->

Tòa án có quyền dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa không?

Người làm chứng có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án...

Hỏi: Cụ ông hàng xóm lập di chúc miệng đã nhờ tôi tham dự để làm chứng. Nay xảy ra tranh chấp về bản di chúc miệng của cụ, các con cụ đã khởi kiện ra Tòa để yêu cầu Tòa giải quyết. Tôi không muốn phiền hà nhiều nên tôi không muốn đến làm chứng tại Tòa. Đề nghị Luật sư tư vấn, nếu tôi không đến làm chứng thì có bị dẫn gải đến phiên tòa không? (Đặng Mai Loan - Vĩnh Phúc)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật tố tụng của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 229 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định như sau: “1. Người làm chứng có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án. 2. Trường hợp người làm chứng vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó họ đã có lời khai trực tiếp với Tòa án hoặc gửi lời khai cho Tòa án. Chủ toạ phiên tòa công bố lời khai đó. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa nếu việc vắng mặt của người làm chứng tại phiên tòa gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án. 3. Người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây cản trở cho việc xét xử thì có thể bị dẫn giải đến phiên tòa theo quyết định của Hội đồng xét xử, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, anh (chị) (người làm chứng) có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án; trường hợp người làm chứng vắng mặt thì Hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa, hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó họ đã có lời khai trực tiếp với Tòa án hoặc gửi lời khai cho Tòa án. Do đó, nếu anh (chị) vắng mặt tại phiên tòa mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của anh (chị) gây cản trở cho việc xét xử thì anh (chị) có thể bị dẫn giải đến phiên tòa theo quyết định của Hội đồng xét xử.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật tố tụng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.