-->

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động nam đủ 60 tuổi và đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng lương hưu.

Luật bảo hiểm xã hội mới năm 2014 quy định người lao động nước ngoài là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Khoản 2 Điều 63 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH quy định về trường hợp gộp 02 sổ BHXH vào làm một.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

Mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Luật sư tư vấn cách tính hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động đóng cả hai loại BHXH.

Thời gian đóng bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản là từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi ...

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương theo quy định Điều 48 Luật Lao động.

Người tham gia BHXH, BHYT được cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trong sổ BHXH

Người tham gia BHXH, BHYT được cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trong sổ BHXH

Hình thức xử phạt với hành vi chậm đóng BHXH được quy định tại Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Đối với NLĐ đã nghỉ hưu và đang hưởng chế độ hưu trí, khi tiếp tục giao kết hợp đồng lao động, thì NSDLĐ và NLĐ không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt,xơ gan cổ chướng, phong...

NLĐ đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí, khi tiếp tục giao kết HĐLĐ, thì không phải tham gia BHXH nữa, mà các khoản tiền BHXH sẽ được công ty chi trả vào tiền công, tiền lương hàng tháng.

Trường hợp này, vợ bác đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ khám giám định và chuyển đến Hội đồng GĐYK

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp nghỉ thai sản và chế độ thai sản.

Nếu chỉ có người cha tham gia BHXH thì tại tháng sinh con sẽ được BHXH chi trả số trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở cho mỗi con.

Nếu người sử dụng lao động không chốt và trả sổ BHXH thì người lao động có quyền viết đơn yêu khiếu nại.

Nếu người lao động vẫn chưa nộp lại sổ BHXH từ doanh nghiệp cũ thì người sử dụng lao động vẫn đóng BHXH cho người lao động theo số sổ bảo hiểm của người lao động đã có.