-->

Cách gộp 01 sổ BHXH vào thành một

Khoản 2 Điều 63 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH quy định về trường hợp gộp 02 sổ BHXH vào làm một.

Hỏi: Một lao động của công ty tôi mới được tiếp nhận hiện nay đang có 02 sổ BHXH thời gian đóng không trùng nhau. Đề nghị Luật sư tư vấn, chúng tôi làm thủ tục gộp 02 sổ cho lao động này? (Phạm Văn Lân - Quảng Bình)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 63 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH về quy định quản lí thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lí sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có quy định: “Một người có từ 02 sổ bảo hiểm xã hội trở lên ghi thời gian đóng bảo hiểm xã hội trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Các sổ bảo hiểm xã hội còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ bảo hiểm xã hội bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ bảo hiểm xã hội, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội đã chi trả trước đó (nếu có)”.

Lao động này cần những giấy tờ sau để tiến hành gộp sổ BHXH: Công văn của doanh nghiệp (Mẫu số: D01b-TS); Đơn đề nghị (Mẫu số: D01-TS); Các sổ bảo hiểm xã hội.

Và nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH nơi công ty bạn làm việc, lúc này, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thu hồi các sổ bảo hiểm xã hội của bạn, gộp tất cả quá trình đóng bảo hiểm chưa hưởng của các sổ còn lại vào sổ gốc (là sổ cấp đầu tiên) để giữ lại sổ này và hủy sổ khác.

Khi gộp sổ bảo hiểm xã hội, thời gian trùng nhưng chưa hưởng trợ cấp một lần hoặc bảo hiểm thất nghiệp thì số tiền tương ứng với thời gian đóng trùng sẽ được hoàn trả sau khi cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi lại các khoản trợ cấp đã trả trước đó (nếu có).

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.