-->

Cách tính hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động đóng cả hai loại BHXH

Luật sư tư vấn cách tính hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động đóng cả hai loại BHXH.

Hỏi: Hiện tại tôi đóng BHXH bắt buộc được 7 năm (hệ số 2.32 là 3 năm và 2.65 là 4 năm) và tôi tiếp tục đóng BHXH tự nguyện 23 năm nữa với mức đóng tổng thu nhập là 3 triệu (Ví dụ). Luật sư hãy cho tôi biết cách tính để hưởng lương hưu khi tôi đủ 60 tuổi và 30 năm đóng bảo hiểm. (Phan Hiển - Quảng Ninh)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo thông tin bác cung cấp, bác đủ 60 tuổi và đóng 30 năm đóng bảo hiểm xã hội (trong đó có 7 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và 23 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện).

Như vậy, bác đã đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí.

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2006:

"Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%".

Bác 60 tuổi, có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu hằng tháng được xác định = (45% + 2% x 15) mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội = 75% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội được xác định = (3 x 2.32 x a + 4 x 2.65 x b + 23 x 3.000.000) : 30 (đồng / tháng)

Trong đó:
3x 2.32 x a là tiền lương của bác trong 3 năm đầu đóng BHXH (a là hệ số lương cơ sở tại thời điểm đó).
4 x 2.65 x b là tiền lương của bác trong 4 năm sau đóng BHXH (b là hệ số lương cơ sở tại thời điểm đó).
23 x 3.000.000 là mức tiền đóngcủa bác trong 23 năm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.