-->

Chế độ nghỉ hưu sớm khi bảo hiểm được cơ quan BHXH bảo lưu

Trường hợp này, vợ bác đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ khám giám định và chuyển đến Hội đồng GĐYK

Hỏi: Vợ tôi sinh ngày 12/12/1970 được công ty cho nghỉ việc theo diện dôi dư từ tháng 11/2007, có thời gian đóng BHXH bắt buộc là 20 năm 4 tháng, không thanh toán bảo hiểm mà được cơ quan BHXH Tỉnh A bảo lưu thời gian đóng BHXH, do trước đây vợ tôi làm việc tại một công ty và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh A, hiện vợ tôi nghỉ tại địa phương và có hộ khẩu thường trú tại TPHCM. Nay vợ tôi bị chấn thương cột sống sức khỏe yếu không còn khả năng lao động và mong muốn được giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi. Vậy luật sư cho tôi hỏi:

1- Theo như luật BHXH 2014 có hiệu lực từ 01/01/2016. Vợ tôi đến ngày 12/12/2016 mới đủ 46 tuổi có đủ điều kiện về tuổi để được giới thiệu đi giám định sức khỏe không?

2- Nếu được giám định sức khỏe mà đạt mức suy giảm khả năng lao động 61% trở lên, theo luật mới thì có được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi trong năm 2016 không?

3- Vợ tôi nghỉ tại địa phương thì cơ quan, đơn vị nào có chức năng đề nghị, giới thiệu cho vợ tôi đi giám định sức khỏe và làm mọi thủ tục giấy tờ giám định nghỉ hưu trước tuổi ở đâu, địa phương nơi công tác trước đây hay địa phương nơi có hộ khẩu thường trú hiện nay? Mong Luật sư tư vấn. (Lê Thanh Linh - TP Hồ Chí Minh)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

"Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành".

Theo đó, vợ bác có thể đi giám định xem sức khỏe suy giảm ảnh hưởng đến khả năng lao động là bao nhiêu % để xác định điều kiện nghỉ hưu trước tuổi như trên. Nếu vợ bác suy giảm khả năng lao động 61% trở lên thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi trong năm 2016 do vợ bác đã đủ 46 tuổi trong năm 2016.

Về thủ tục để vợ bác đi giám định sức khỏe, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 07/2010/TT-BYT, hồ sơ giám định sức khỏe để hưởng lương hưu trước tuổi được quy định như sau:

3. Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định và chuyển đến Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương. Trường hợp này, vợ bác đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ khám giám định và chuyển đến Hội đồng GĐYK.

– Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong 15 ngày làm việc, Hội đồng giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho vợ bác biết

– Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong 30 ngày, Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho vợ bác.

Sau khi có kết quả giám định, nếu có đủ các điều kiện, vợ bác có thể làm hồ sơ hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động nộp lên cơ quan BHXH quận, huyện nơi vợ chồng bác đang cư trú.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.