-->

Điều 23 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp quy định về ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạm.

Quyết định số 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho anh (chị) thì chủ nhà ra Hà Nội đi làm các nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế. Vì vậy, để việc mua bán nhà diễn ra thuận lợi thì cần phải có sự hợp tác của cả hai phía.

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt

Chủ sở hữu nhà ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền ký hợp đồng cho thuê hoặc ký hợp đồng ủy quyền cho người khác quản lý nhà ở thuộc sở hữu của mình trong thời gian không sử dụng nhà ở đó.

Được nhận ủy quyền thì không được nhận di sản thừa kế nếu người để lại di sản thừa kế chết đi

Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ

Vì bố mẹ chồng của bạn không để lại di chúc trước khi mất cho nên di sản của ông bà sẽ được thừa kế theo pháp luật

Chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự thay mình.

Hợp đồng giao dịch của công ty TNHH phải do người đại diện theo pháp luật của công ty đó ký kết mới có hiệc lực pháp luật. Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyển cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Trường hợp một trong những người thừa kế bán tài sản là di sản thừa kế thì phải được sự đồng ý của những người nhận ủy quyền của các đồng thừa kế.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác không phải là cổ đông của Công ty để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền theo điều 588 Bộ luật Dân sự 2005.

Điều 588 Bộ luật dân sự 2005 có quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền .

Những người được hưởng di sản thừa kế theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Có thể ủy quyền cho người thân bạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu người lao động thuộc một trong các trường hợp tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, hoặc ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Luật này.

Việc ủy quyền lại để giao kết hợp đồng lao động với người lao động là không đúng với quy định của pháp luật.

Đối với tranh chấp đất đai, pháp luật không cấm người trực tiếp khiếu nại ủy quyền đại diện cho người khác giải quyết tranh chấp thay mình nên việc ủy quyền của anh là phù hợp nếu như người đại diện này đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 143.