-->

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật, hàng thừa kế được xá định theo Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005

Trường hợp Nhà nước có công trình xây dựng mà làm ảnh hưởng, hạn chế đến việc sử dụng đất của người sử dụng đất thì được bồi thường thiệt hại.

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này

Đất được giao không đúng thẩm quyền nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở khi có các điều kiện sau đây: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.

Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Do đất bạn muốn chuyển nhượng là đất của hộ gia đình và ông bạn (thành viên trong hộ gia đình mất) nên cần xác định phần đất ông bạn sở hữu trong hộ gia đình đem chia di sản, sau đó...

Nếu muốn sang tên sổ đỏ thì gia đình anh (chị) và người bán phải đến Văn phòng Công chứng ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau đó, nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất...

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Điều 57 của Luật đất đai 2013.

Điều kiện cấp sổ đỏ đất giao khoán, đất nông trường do nhà nước giao khoán có được cấp sổ đỏ không?

Đất trồng cây hàng năm không sử dụng trong 12 tháng liên tục sẽ bị thu hồi và không được bồi thường mảnh đất khác.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng.

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Đất đã được xác định là dùng để khai thác và sau khi hết thời hạn sử dụng sẽ bị thu hồi thì không được xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Đất được bố mẹ tặng cho sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Điều 4 Nghị định 45/2011 quy định về các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ .

Luật sư tư vấn về đất được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung hay riêng.

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.