-->

Đất được giao nếu không sử dụng có bị thu hồi?

Đất trồng cây hàng năm không sử dụng trong 12 tháng liên tục sẽ bị thu hồi và không được bồi thường mảnh đất khác.

Hỏi: Hai năm trước gia đình tôi được giao sử dụng đất với diện tích đất là 2ha đất trồng cây hàng năm nhưng gia đình tôi vẫn chưa canh tác được. Vừa rồi Nhà nước có đến thu hồi đất đó của tôi. Đề nghị Luật sư tư vấn, việc làm đó của Nhà nước có đúng quy định của pháp luật không? Gia đình tôi có được đền bù lại mảnh đất khác không? ( Nguyễn Thanh - Thanh Hóa).

c

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nông Thị Lan- Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Luật đất đai năm 2013 (LĐĐ) quy định như sau:

Về việc thu hồi đất:

“Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai: 1.Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm: h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;...” ( điểm h khoản 1 Điều 64).

Về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất:

“Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây: 3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;...” (khoản 3 Điều 82).

Như vậy, căn cứ theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 LĐĐ, đất trồng cây hàng năm không sử dụng trong 12 tháng liên tục sẽ bị thu hồi. Vì thế, trường hợp của anh (chị) đất đã được giao sử dụng từ hai năm trước nhưng chưa được sử dụng nên sẽ bị thu hồi. Việc nhà nước thực hiện thu hồi đất của anh (chị) là đúng quy định của pháp luật. Vì thế gia đình anh (chị) sẽ không được bồi thường mảnh đất khác (khoản 3 Điều 82 LĐĐ).

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.