Đất được thừa kế anh,em trong gia đình có quyền chia không?

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, Bố chết không để lại di chúc thì phần di sản sẽ được chia như thế nào? Và thời hiệu khởi kiện là bao nhiêu? (Thanh Hằng - Phúc Thọ)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Tại thời điểm ông bà bạn mất, nếu ông bà bạn có di chúc để lại di sản của mình cho bố mẹ bạn thì sau khi bố mẹ bạn mất mấy bác, tức anh em với bố mẹ bạn sẽ không có quyền tới đòi chia di sản. Do căn cứ điều 646 BLDS 2005 quy định: "Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết". Theo đó, ông bà bạn đã chuyển toàn bộ tài sản của ông bà cho bố mẹ của bạn sau khi chết. Như vậy, phần di sản của ông bà bạn thuộc quyền sở hữu của bố mẹ bạn. Sau khi bố bạn cũng mất và không để lại di chúc thì phần di sản của bốbạn để lại được chia đều cho những người được thừa kế của bố bạn. Đây là hình thức thừa kế theo pháp luật. Căn cứ điều 676 BLDS 2005 quy định: "Điều 676.Người thừa kế theo pháp luật:1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết".

Như vậy, khi bố bạn chết không để lại di chúc thì phần di sản sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: mẹ bạn, và các con đẻ, con nuôi của bố bạn. Các bác của bạn chỉ được nhận di sản của bố bạn khi không cònmẹ bạn và anh chị em bạn hoặc mẹ bạn, anh chị em bạn từ chối nhận di sản.

Nếu, tại thời điểm ông bà bạn mất mà không để lại di chúc thì người thừa kế di sản của ông bà bạn là các anh chị em của bố bạn và bố bạndo căn cứ điều 676 BLDS 2005. Căn cứ điều 645 BLDS 2005 quy định: "Điều 645.Thời hiệu khởi kiện về thừa kế:Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế;Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế".

Như vậy, tính từ thời điểm ông bà bạn mất tới 10 năm sau mà người thừa kế không khởi kiện yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình thì không có quyền khởi kiện về thừa kế yêu cầu chia di sản. Nhưng trong thời hạn 10 năm đó thì các bác bạn vẫn có quyền khởi kiện ra tòa yêu cầu chia di sản của ông bà để lại. Việc chia di sản sẽ được chia đều cho các bác và bố của bạn dựa trên phần di sản cho ông bà để lại.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.