Khi có một hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của anh (chị) thì anh (chị) hoàn toàn có quyền làm đơn tố giác gửi tới cơ quan điều tra để được giải quyết và những tin nhắn... có thể coi là chứng cứ để khởi tối vụ án.

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hainăm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm

Luật sư tư vấn về việc đăng thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm có cấu thành tội vu khống không...

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp không xúc phạm, bạo hành, không ngoại tình thì tòa có xử ly hôn không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn khởi kiện chồng cũ khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quyền nuôi con khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp cảnh sát giao thông xúc phạm người tham gia giao thông.

Phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. 2. Ngược đãi người lao động,...

Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.