Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty TNHH một thành viên.

Để được tư vấn về thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, quý khách hàng vui lòng gọi tới Tổng đài tư vấn 19006198 để được các Luật sư, chuyên viên Công ty Luật TNHH Everest tư vấn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp: Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm,.

Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau: Trường hợp giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp giảm vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành; Trường hợp giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Hiện nay, pháp luật chỉ quy định cụ thể một số ngành nghề nhất định khi đăng ký kinh doanh phải có số vốn điều lệ không được ít hơn vốn pháp định.

việc góp vốn vào công ty là một hình thức làm tăng vốn điều lệ của công ty. Trường hợp không muốn tăng vốn điều lệ của công ty thì các cổ đông hoặc một cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần cho người có nhu cầu góp vốn.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau mà phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.

Nguyên tắc giảm vốn điều lệ công ty được quy định cụ thể trong Bộ luật Lao động năm 2012.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênlà tổng giá trị các phần vốn góp do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn cụ thể và đã được ghi vào Điều lệ công ty.

Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể giảm vốn điều lệ nếu hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, nhưng công ty phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Công ty TNHH một thành viên có thể giảm vốn điều lệ khi chủ sở hữu công ty rút vốn khỏi công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh và đảm bải thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Thỏa thuận góp vốn mua cổ phần và những vấn đề pháp lý về vốn điều lệ của công ty cố phẩn.

Tôi đang là thành viên của công ty TNHH 2 thành viên. Hiện nay, công ty tôi muốn giảm vốn điều lệ thì có được không? Nếu được thì có thể thực hiện bằng những cách nào?

Hỏi: Công ty chứng khoán do tôi đứng Giám đốc hiện đang muốn tăng vốn Điều lệ. Đề nghị Luật sư tư vấn các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty cổ phần?

Hỏi: Công ty tôi mới mua lại cổ phần của một cổ đông trong công ty, do đó nên vốn điều lệ công ty tôi giảm đi 03 tỷ. Vậy tôi cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty? (Hoàng Hùng - Bắc Ninh)

Hỏi: Tôi là nhân viên hành chính của một công ty chứng khoán. Tôi đang được giao làm hồ sơ để tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán. Đề nghị Luật sư tư vấn, hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán gồm những giấy tờ gì?

Công ty cổ phần có thể thực hiện thay đổi điều lệ theo quy định của luật doanh nghiệp. Khi tiến hành thay đổi, công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp vốn điều lệ của công ty Cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.