Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi để quý vị tham khảo.

Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại UBND cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam nhưng cha là người nước ngoài.