Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

Việc xác định người thừa kế không phụ thuộc vào sổ hộ khẩu gia đình, mà sẽ phụ thuộc vào nội dung di chúc (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Trước khi thực hiện việc chuyển nhượng di sản quyền sử dụng đất, cần phải thực hiện việc phân chia di sản. Việc tách khẩu không liên quan đến việc thừa kế theo pháp luật.

Pháp luật quy định các trường hợp phải chuyển hộ khẩu thường trú.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Cấm các hành vi sau đây: Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ...

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, chỉ cần người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên trong thời gian 12 (mười hai) tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Khi kết hôn vợ không bắt buộc phải chuyển khẩu về gia đình nhà chồng. Vì vậy, hành vi của chị không trái pháp luật và không bị phạt

Chủ sở hữu có quyền bán đất thuộc sở hữu của mình mà không phụ thuộc vào ý chỉ của người khác.

Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu; Người đã nhập vào sổ hộ khẩu...

Công dân được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương khi có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên.

Việc ai đứng tên làm chủ hộ trong sổ hộ khẩu là do các cá nhaantrong gia đình tự thoả thuận và cử ra một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định để đứng tên. Pháp luật không quy định bắt buộc chủ hộ phải là người chồng hay người chồng.

Điều 27 Luật cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định về trường hợp chồng về ở với vợ, có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách khẩu khi chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

Việc chia thừa kế theo pháp luật dựa trên quan hệ huyết thống, gia đình, nuôi dưỡng mà không phụ thuộc vào mối quan hệ trong quản lý hành chính (thường trú, tạm trú).

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú năm 2006 quy định người ra nước ngoài để định cư sẽ bị xóa đăng ký thường trú trong nước.

Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương được quy định tại điều 20 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013 có bao gồm trường hợp con về ở với cha, mẹ.

Công dân có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên là một trong những trường hợp được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 20 Luật Cư trú 2006 quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân. Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận..