Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp... Để được tư vấn về Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty quý vị vui lòng gọi tới tổng đài tư vấn 19006198.