UBND cấp xã có thẩm quyền tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy đinh.

Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

Khi cán bộ đang công tác tại cơ quan mà chuyển sang đơn vị khác thì cơ quan chị hoặc cán bộ chuyển công tác phải làm thủ tục báo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày chuyểnđơn vị khác

Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có quyền khiếu nại và được quy định tại Điều 52 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Pháp nhân, như đã biết, không phải là con người cụ thể. Ðể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ với người thứ ba, pháp nhân được tổ chức thành các cơ quan tại đó, các cá nhân được bố trí ở các cương vị khác nhau và xử sự nhân danh pháp nhân.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 ĐIều 111 Bộ luật Lao động năm 2012.

Đất tín ngưỡng bao gồm đất có công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ. Việc sử dụng đất tín ngưỡng phải đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Bộ Tài chính có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài tại cơ quan đại diện để quý vị tham khảo.

Cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại Điều 17 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao được quy định tại Điều 19 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết,

Trường hợp này, vợ bác đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ khám giám định và chuyển đến Hội đồng GĐYK

Nếu doanh nghiệp chuyển địa điểm nhưng vẫn trong cùng một quận thì sẽ không cần làm thủ tục với cơ quan bảo hiểm về sự thay đổi này.

Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật đối với người lao động đang chờ xác minh của cơ quan có thẩm quyền về hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, tiết lộ bí mật kinh doanh…

Đối với trường hợp người lao động có sự gián đoạn trong việc tham gia BHXH do nghỉ thai sản. Việc giải trình với cơ quan bảo hiểm sẽ dựa trên quy định tại điều 167 Bộ luật Lao động năm 2012.

Hình thức kinh doanh nhỏ lẻ bán hàng trên vỉa hè hoặc bán hàng rong trên phố là một trong các hình thức kinh doanh phổ biến tại Việt Nam hiện nay.

Cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ chịu trách nhiệm đối với các chế độ đau ốm được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp người lao động chấm dứt hoàn toàn việc giao kết HĐLĐ với người sử dụng lao động thì cơ quan bảo hiểm có thẩm quyền giải quyết vấn đề chế độ về thai sản.