Công ty không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai.

Luật sư tư vấn về điều tra hình sự...

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với công chức cấp xã có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng.

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản,...