Đối với tranh chấp ranh giới đất liền kề, hai bên tiến hành hòa giải tại UBND xã, trường hợp tranh chấp không thể hòa giải được thì một trong các bên có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất để được giải quyết tranh chấp.

Tranh chấp về đất được hòa giải ở cơ sở trước khi tòa án thụ lý.