Do người có đơn yêu cầu không hề có bằng chứng nào về việc gán nợ ngôi nhà hay khi nào bán nhà thì trả nợ nên yêu cầu này là không có cơ sở vì vậy bạn vẫn có thể tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như bình thường.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, cá nhân có thể làm dơn đề nghị khởi tố về tội phạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.