Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trongnhững nội dung sau đây: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;...

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian, giúp khách hàng đẩy nhanh tiến độ các giao dịch về nhà đất. Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung nhà ở trên sổ đỏ.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để Quý vị tham khảo.