-->

Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn

Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động...

Hỏi:Công ty e có 1 chị ký hợp đồng có thời hạn lần 2 là 1 năm (từ ngày 30/9/2014 đến hết ngày 29/9/2015). Trong khoảng thời gian này, chị ấy lại nghỉ thai sản (từ 1/4/2015 đến hết 30/9/2015). Hết thời hạn hợp đồng trên, Công ty không còn muốn ký HĐ với chị ấy nữa thì Cty có phải làm thông báo chấm dứt hợp đồng không? Nếu làm thông báo thì phải thông báo trước đó mấy ngày và thông báo gửi cho chị ấy trong thời gian vẫn đang nghỉ chế độ thai sản thì có vi phạm luật không?(Phượng Đàm - Quảng Ninh)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Căn cứ theo khoản 1 điều 36 về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thì có trường hợp:“Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này”.

Căn cứ khoản 1 điều 47 Luật Lao động 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động có quy định:“Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động”.

Như vậy theo quy định này thì công ty bạn trước ngày chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 15 ngày phải thông báo đến người lao động và việc gửi thông báo gửi cho người lao động trong thời gian vẫn đang nghỉ chế độ thai sản là không vi phạm luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.